Consultanta fiscala

Avantajele apelării la serviciile unui consultant fiscal
Adesea, cadrul legal și fiscal poate părea un adevărat labirint din cauza modificărilor ce se succed cu rapiditate, precum și datorită termenilor greu de înțeles pentru o persoană ce nu are o pregătire de profil.

De aceea, recomandăm atât persoanelor juridice, cât și celor fizice, să apeleze la serviciile unui consultant fiscal . În acest fel, utilizatorul de informație economică poate beneficia de o cunoaștere și de o înțelegere foarte bună a aspectelor fiscale ce trebuie luate în seamă și poate evită anumite costuri ulterioare.

Definiție.
Un consultant fiscal este un profesionist în materie fiscală, având un grad ridicat de cunostere a legislației specifice, a taxelor și a impozitelor aplicabile în diverse situații. Misiunea lui este aceea de a veni în sprijinul celor care îi solicita serviciile, putând oferi sfaturi prețioase, soluționa spete sau revizui anumite raportări/declarații fiscale,pe bază expertizei de care dispune în domeniu.

Serviciile de consultanță fiscală sunt adresate unei categorii vaste de utilizatori precum:

• Investitori străini sau români, persoane juridice sau fizice, care nu sunt acomodați cu legislația în materie de taxe și impozite din România și vor să cunoască implicațiile activității lor;
• Companii sau persoane ce desfășoare diverse operațiuni și doresc să cunoască regimul de impozitare/taxare al acestora (taxabile/impozabile/scutite);
• Companii sau persoane ce doresc o revizuire a taxelor și impozitelor plătite în execitiile financiare anterioare sau curente;
• Companii ce solicita rambursări de TVA și urmează să fie supuși unei inspecții din partea autorităților fiscale;
• Companii ce solicita expertize fiscale;
• Companii ce solicita reprezentarea acesteia de către consultantul fiscal în față organelor de inspecție;

Prestarea serviciilor de consultanță fiscală poate fi realizată numai de persoane autorizate de Cameră Consultanților Fiscali (CCF), înscrise în Registrul de pe site-ul acestei organizații profesionale.
Avantaje conferite de apelarea la serviciile unui consultant fiscal.

Beneficiile rezultate în urmă contractării unor servicii de consultanță fiscală cu un profesionist sau cu o firmă specializată sunt multiple. Mai jos am întocmit o lista cu pricipalele astfel de avantaje:
• Cunoașterea aspectelor fiscale legate de activitatea desfășurată sau care urmează a fi desfășurată și luarea unor decizii economice deplin informate;
• Detectarea și corectarea posibilelor erori ce ar putea să apăra în raportările către autoritățile fiscale;
• Reprezentarea companiei în timpul inspecției fiscale de către un profesionist în domeniul taxelor și impozitelor;
• Evitarea unor dobânzi și penalități de întârziere că urmare a erorilor de raportare;
• Obținerea unei revizuiri documentate și pertinente a calculului și a plăților taxelor, impozitelor sau contribuțiilor;
• Aflarea în cel mai scurt timp a tratamentului fiscal corect aplicabil unor operațiuni specifice, ce nu sunt derulate în mod frecvent de către companie;
• Aflarea și beneficierea de anumite facilități fiscale și optimizarea costului fiscal al companiei.

Consultanţă

Serviciile de consultanţă asistă organizaţiile publice şi private pentru a-şi analiza şi redefini strategiile, în a-şi îmbunătăţi eficienţa operaţiunilor şi a-şi optimiza resursele umane şi tehnologice.

Consultanţa este compusă din:
1. Business Consulting (BC) ce include:
• Consultanţă strategică , care urmăreşte îmbunătăţirea pe termen lung a firmei: planificarea strategică, fuziuni şi achiziţii, vânzări, marketing, comunicare, consultanţă financiară, strategii de resurse umane.
• Managementul operaţiunilor, care urmăreşte integrarea de soluţii de afaceri prin Business Process Re-engineering (BPR), sisteme de managementul relaţiilor cu clienţii (CRM), restructurare / reducerea costurilor, managementul achiziţiilor şi al furnizorilor.
• Project Management
• Managementul Schimbării, servicii de consultanţă care, conexe unor altor servicii de consultanţă, asistă organizaţia la gestionarea efectelor pe care schimbarea le are asupra resurselor umane din organizaţia respectivă.
• Consultanţă în Resurse Umane: Servicii de consultanţă care urmăresc îmbunătăţirea elementului „uman” al organizaţiei prin: măsurarea şi gestionarea performanţei, organizarea de sisteme de beneficii, compensări şi pensionare, strategii de resurse umane şi de marketing, dezvoltarea talentelor, coaching pentru management.

1. Consultanţă în Tehnologia Informaţiei
asistă organizaţiile în a-şi evalua propriile strategii IT în vederea alinierii tehnologiilor cu procesul de business. Aceste servicii includ planificare şi concepţie strategică, operare şi implementare.